Directia Judeteana de Tineret Bihor Blue Container Alesd Banca Transilvania Lotus Therm Cartolux tehnoprint.ro Recuperari date
Agroind Cauaceu NATO Charity Rivolto Golde Oradea ceasuridecolectie.ro discvinil.ro artistinaivi.ro darer.ro Crisana Jurnal Bihorean Bihari Naplo oradeaindirect.ro arenabihoreana.ro
PROIECTE SOCIALE

 

Mediul rural, satele şi comunele din judeţul Bihor, sînt o adevărată pepinieră de tineri talentaţi. De asemenea, copiii şi tinerii din medii vulnerabile (orfani, tineri aflaţi în plasament sau în case de copii, ori afectaţi de sărăcie) au un deficit sistemic în ce priveşte activităţile extracurriculare. 

Proiectul nostru are ca obiective o campanie de promovare a unor ateliere interactive pentru copiii si tinerii din medii vulnerabile (case de copii, zone rurale, afectaţi de sărăcie), precum şi dezvoltarea şi optimizarea activităţilor extraşcolare în mediul rural bihorean, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea nivelului de educaţie, socializarea grupurilor ţintă, ameliorarea potenţialului psiho-biomotric şi intelectual al populaţiei tinere din satele şi comunele bihorene şi din mediile supuse unor factori de risc.

Activităţile includ o serie de ateliere interactive de tir cu arcul, desfăşurate în grupuri defavorizate din mediul rural (sate şi comune din Bihor si Oradea), şcoli, case de copii sau centre de plasament, cursuri specifice, demonstraţii practice şi aplicate. Participanţii la acest proiect vor învăţa să-şi stabilească obiective, îşi pot monitoriza progresele şi vor adăuga competenţe valoroase la abilităţile native sau dobîndite pe care deja le posedă. 

Este şi un proiect de scouting în satele şi comunele din Bihor, în şcoli şi licee. Atelierele interactive de tir cu arcul vor promova performanţa şi îi vor îndruma pe participanţi către activităţi sănătoase prin dezvoltarea culturii pentru sport, mişcare, disciplină. Este şi un proiect despre camaraderie, pentru că în cadrul lui tinerii şi copiii din mediul rural şi din medii vulnerabile beneficiază de consultanţă de specialitate. 

Potrivit experienţelor anterioare, la un astfel de atelier interactiv participă cel puţin 250 de persoane (copii, tineri) într-o medie de timp de 6 ore. Presupunînd că vom reuşi să acoperim chiar şi numai jumătate din numărul localităţilor bihorene pe care ni le-am propus, numărul beneficiarilor direcţi este destul de mare, între 2000 şi 3000 de participanţi. De asemenea, beneficiari indirecţi vor fi comunităţile locale din zonele unde se vor desfăşura atelierele interactive.

Eficienţa proiectului poate fi măsurată prin creşterea nivelului de educaţie al copiilor şi tinerilor din medii vulnerabile, al populaţiei tinere din mediul rural, centre de plasament, şcoli şi licee, prin continuitatea proiectului (echipamentele achiziţionate prin proiect pot fi folosite timp de 3 ani pentru acelaşi tip de activităţi sau altele similare), şi mediatizarea excelentă a acestor activităţi. 

Membrii Clubului Sportiv Redpoint Oradea implicaţi în implementarea proiectului au o bogată experienţă anterioară în gestionarea unor activităţi organizatorice complexe pe plan local, judeţean şi naţional.